Kelab Umno Korea

HOME

Visi

Melahirkan modal insan yang berintigriti, mempunyai jati diri dan pofessional

Misi

Menyediakan platform untuk ahli KUK meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin agar dapat memberi sumbangan kepada masyarkat

 

Memastikan peningkatan kualiti aktiviti agar selaras dengan wawasan kelab

Bilangan Ahli Terkini

36
Batch 14
70
Batch 15
37
Batch 16
38
Batch 17
30
Batch 18
1
Private
212
Jumlah