Kelab Umno Korea

HOME

Visi

Melahirkan modal insan yang berintigriti, mempunyai jati diri dan pofessional

Misi

Menyediakan platform untuk ahli KUK meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin agar dapat memberi sumbangan kepada masyarkat

 

Memastikan peningkatan kualiti aktiviti agar selaras dengan wawasan kelab

Bilangan Ahli Terkini

38
Batch 13
34
Batch 14
66
Batch 15
34
Batch 16
28
Batch 17
1
Private
201
Jumlah